Detaliczny

Zarządzanie łańcuchem dostaw towarów od centrów dystrybucyjnych do sieci sklepów w oparciu o prognozowanie popytu.

MapXPlus Retail pozwala planować trasy, tworzyć optymalne harmonogramy dostaw, automatyzować zarządzanie transportem i planowaniem tras, optymalnie obciążać całą flotę pojazdów, zapewniać terminowe dostawy produktów do klientów oraz kontrolować pracę transportu.

Zadania zautomatyzowane
01

Zadania zautomatyzowane

Automatyczne planowanie dostaw towarów do sieci detalicznej sklepów z centrów dystrybucyjnych na wybrany okres w przyszłości (planowanie strategiczne).

Codzienne wstępne planowanie tras z uwzględnieniem dostosowanych zamówień w celu określenia wymaganej floty.

Codzienne planowanie, ponowne planowanie tras dla faktycznie znalezionej floty wynajmowanych samochodów.

Ustanowienie procesu biznesowego do kontroli transportu.

Korzystanie z systemu pozwala
02

Korzystanie z systemu pozwala

Zminimalizuj koszty transportu.

Zminimalizuj liczbę samochodów potrzebnych do zaopatrzenia sieci w towary.

Zwiększ obrót funduszami poprzez racjonalne wykorzystanie magazynów.

Optymalizacja stanów magazynowych poprzez obliczenie dokładnego harmonogramu dostaw towarów do sklepów.

Racjonalnie zarządzaj ryzykiem (dostępność towaru w sklepie / koszty dostawy / wymagany parking samochody.

Główna funkcjonalność
03

Główna funkcjonalność

Architektura systemu pozwala na zarządzanie planowaniem zarówno centralnie (1 centrum dyspozytorskie dla całej sieci detalicznej sklepów i centrów dystrybucyjnych), jak i regionalnie (rozmieszczenie centrów wysyłkowych do planowania w poszczególnych regionach). Podział na strefy i wyposażenie każdego centrum wysyłkowego można dostosować.

Optymalizacja planowania dostaw z uwzględnieniem prognozowanej sprzedaży (na podstawie statystyk i dynamiki sprzedaży), dostępności zapasów, możliwości transportowych (ładowności i ładowności pojazdów), różnych ograniczeń (powierzchnia magazynowa sklepu).

Obliczanie ilości towaru do dostarczenia i na podstawie uzyskanych wartości tworzenie optymalnego harmonogramu dostaw dla każdego ze sklepów sieci dystrybucji.

Możliwości systemowe
04

Możliwości systemowe

Korzystanie z elektronicznych map wektorowych MapXPlus Retail umożliwia:

- Dokładnie obliczyć trasy ruchu (odległości, czas podróży);
- Weź pod uwagę zagęszczenie ruchu i przepustowość dróg oraz poszczególnych odcinków;
- Zamknij/otwórz/utwórz drogi, ogranicz ich użycie podczas obliczania tras ruchu.

Zastosowana technologia geosystemu, w razie potrzeby, pozwala na szybką edycję i/lub tworzenie nowych map.

Wysłać wiadomości. Po zakończeniu kalkulacji program może w odpowiednim czasie wygenerować i wysłać wiadomość do klienta o czasie dostawy towaru, czasie przybycia do pracy kierowców i spedytorów, o ilości samochodów potrzebnych przez logistyk.

Możliwość identyfikacji punktów sprzedaży detalicznej, do których dostawa towaru jest nieopłacalna (na podstawie statystyk).

Możliwość zarządzania kolejkami do załadunku towarów na ciężarówki w magazynach. Obliczanie czasu załadunku dla każdego pojazdu.

Podział użytkowników według ról i możliwości pracy z określonymi funkcjami programu.

Wbudowany edytor raportów udokumentowanych pozwala na zmianę i uzupełnienie listy raportów na potrzeby firmy bez kontaktu z dostawcą rozwiązania.

Optymalizacja transportu
05

Optymalizacja transportu

Racjonalne wykorzystanie parkingu pod względem cech ilościowych i jakościowych.

Tworzenie optymalnych i efektywnych kosztowo tras dostaw produktów do sieci sklepów.

Optymalizacja tras ruchu pojazdów przy dostawach produktów do sieci sklepów, obniżenie kosztów dostawy towarów z centrum dystrybucyjnego do punktu sprzedaży detalicznej.

Możliwość korygowania stworzonego harmonogramu dostaw w trybie ręcznym.

Monitorowanie ruchu pojazdów podczas dostawy produktów (za pomocą GPS).

Optymalne planowanie zamówień
06

Optymalne planowanie zamówień

W oparciu o dane o dynamice sprzedaży każdego sklepu, stanach bieżących, pojemności magazynu, program pozwala zaplanować najlepsze trasy dostawy towarów do sklepów.

Na podstawie otrzymanych tras osoba odpowiedzialna będzie mogła jasno ustawić w swoim systemie księgowym termin i wielkość kolejnej dostawy w funkcji „automatyczne zamówienie”.

W oparciu o strategię zarządzania zapasami firmy, system minimalizuje koszty wysyłki.

Minimalny koszt = Maksymalny zysk
07

Minimalny koszt = Maksymalny zysk

Poprzez zarządzanie ryzykiem ekonomicznym i logistycznym

(ryzyko przechowywania nadwyżek towarów i zamrożenia funduszy,

ryzyko utraty korzyści w przypadku wyczerpania się towaru,

ryzyko opóźnień dostaw), które nieuchronnie ponosi sieć detaliczna podczas zarządzania zapasami.

Rozwiązanie MapXPlus Retail zapewnia znaczące wyniki biznesowe!

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin.